Workshops

Workshop

Jeg laver gerne en tilpasset workshop til jeres organisation:

 

- Hvilken innovation er der behov for?

- Hvad siger kunder? Samarbejdspartnere?

- Hvad skal I så kunne? Og hvordan bliver I i stand til det?

 

Altså, workshops med innovationsaktiviteter, der vækker væksten.

 

 

Det kunne for eksempel være:

 

- Hvordan hænger forretningsmodellen sammen nu?

- Hvordan kan I tilføre værdi til kunderne?

- Hvordan skal forretningsmodellen se ud fremover?

- Hvilke projekter skal igangsættes?

 

 

 

- Hvordan er de personlige præferencer i organisationen?

- Hvordan kan der arbejdes med dem set i forhold til forretningsmodellen?

- Hvilke projekter skal igangsættes?

- Hvordan er kulturen i organisationen?

- Hvordan skal kulturen i organisationen være?

- Hvilke projekter skal igangsættes?

 

 

 

- Hvordan er kompetencerne i organisationen?

- Hvordan skal kompetencerne udvikles?

- Hvilke projekter skal igangsættes?

 

 

 

- Hvordan skaber organisationen værdi?

- Hvordan skal værdien skabes fremover?

- Hvilke projekter skal igangsættes?

 

 

 

 

Workshoppen tilrettelægges naturligvis efter jeres behov!

Brink Development

Tel: 74632660

tb@brinkdevelopment.dk

Kaholt 2, 6200 Aabenraa, Denmark